Нафтуся

В Трускавці поширені досить різноманітні типи підземних мінеральних (лікувальних) вод, їх застосовують як для внутрішнього вживання , так і для зовнішніх методів лікування. Це «питний» курорт, лікування на якому здійснюється головним чином за допомогою вживання мінеральних вод. Головною лікувальною водою курорту Трускавець являється відома мінеральна вода джерела «Нафтуся» №1.

Рідкісне розмаїття корисних копалин, сконцентрованих на порівняно невеликій території , і є визначальною умовою утворення унікальної «Нафтусі» та інших цінних за хімічним складом мінеральних вод.
Водозабір «Нафтуся» №1 розташований на правому схилі Курортної балки безпосередньо південніше приміщення загальнокурортного бювету мінеральних вод Трускавця.
Особливостями геологічної будови місцезнаходження «Нафтусі» є те, що водоносні горизонти , пов’язані і з прошарками пористих піщаників з високим вмістом органічних речовин, які являють собою суміш високомолекулярних сполук нафтової природи, перекриті стійкими глинами,які ускладнюють доступ кисню. В результаті цього , а також наявності в породі сульфатів, утворюються сприятливі умови для життєдіяльності анаеробної мікрофлори, здатної засвоювати різні органічні речовини нафти та вуглеводневих газів. Під час окислення органічних речовин , бактерії використовують для «дихання» кисень сульфатів, створюючи в зоні формування мінеральної води відновлене геохімічне середовище.
Формування і поповнення запасів мінеральної води «Нафтуся» відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, що містять до 10 мг/л органічних речовин. Атмосферні опади захоплюють з ґрунту органічні гумусові сполуки, бактерії,атмосферні гази і в такому вигляді поступають у водоносні горизонти зони формування. Внаслідок з взаємодією з породою вода змінює свій склад та мінералізацію, паралельно вода збагачується мікроелементами, насичується продуктами метаболізму бактерій, і вже у вигляді слабо мінералізованої гідрокарбонатно-сульфатної води виходить на поверхню через джерела (свердловини).
У хімічному відношенні “Нафтуся” - це слабо мінералізована сульфатно-гідрокарбонатна вода з мінералізацією 0,7 г/л., подібна за вмістом мінеральних солей до звичайної прісної води, але з великим вмістом органічних речовин. Для «Нафтусі» характерний присмак нафти і запах сірководню. Можливо тому цей незвичайний смаковий букет залишає після себе приємні спогади у пам’яті людей.
До складу води «Нафтуся» входять десятки мікроелементів, з них сім основних: S04, НСОз, Na+, К- , Са2+, Сl- . Крім того, у цих водах міститься амоній (до 0,1 мг/л) і метан. Загальна кількість розчинених газів у воді коливається від 27 до 48 мг/л. Наявність у її складі азоту і кисню підтверджує інфільтративне походження “Нафтусі”.
Мінеральна вода «Нафтуся» є продуктом не тільки інфільтративних, але і біосинтетичних процесів. Отже, «Нафтуся» містить живі мікроорганізми. Великого значення надають наявність сульфатредукуючих та вуглевоводнево-окислюючих мікроорганізмів, життєдіяльність яких впливає на кількісний та якісний склад органічних речовин «Нафтусі», роблять її ще кориснішою – істинно живою водою. Якщо “Нафтусю” зберігати у відкритій посудині, особливо у підігрітому стані, то через 30-50 хвилин її характерні органолептичні і лікувальні властивості зникають.
Отже, формування біологічно активних компонентів води «Нафтуся» - це складний природний біотехнологічний процес, який відбувається в надрах землі.

Лікувальні властивості мінеральної води «Нафтуся».
Не дивлячись на те, що дослідження складу і властивостей «Нафтусі» почали проводити ще в першій половині 19 століття, наші знання про цей даний Богом дар і на даний час недостатній. Більшість дослідників схильні вважати, що цінність “Нафтусі” як лікувального засобу зумовлена наявністю в ній біологічно активних речовин нафтового походження, в тому ж числі бітумів, фенолів, жирних кислот, гумусових речовин, летких вуглеводів. Ці речовини надають їй ледь вловимий присмак нафти і специфічний керосиноподібний запах.
Основна властивість “Нафтусі” - виражена сечогінна дія. Ще на початку XX ст. було встановлено, що людина без явних ознак патології, нормальної тілобудови виділяє після прийому 1 л питтєвої води 1600 мл сечі, а після прийому такої ж кількості “Нафтусі” - 2500 мл. По силі діуретичної дії “Нафтуся” не має собі рівних серед інших мінеральних вод. Знеболююча дія “Нафтусі” перш за все проявляється в зменшенні або зниженні, після курсового лікування цією водою протягом довготривалого часу, больових відчуттів. Ниркова колька на курорті у більшості випадків проходить порівняно легко і багато хворих відразу спостерігають зниження або зменшення болі. Ниркові камені виходять на курорті не так болюче, як в домашніх умовах. Деякі вчені пов’язують знеболюючу дію Нафтусі наявністю в ній іонів магнію, які впливають на спазматичний ефект.
В клінічній практиці велике значення мають детоксикаційні властивості “Нафтусі”. В експерименті і при клінічному обстеженні хворих встановлено, що ця вода значно посилює виведення з організму кінцевих продуктів обміну (сечовини, креатину, сечової кислоти, хлору і фосфатів). Деякі дослідники констатують зниження під впливом внутрішнього вживання “Нафтусі” рівня кінцевого азоту у хворих на ниркову недостатність.
Одна з головних властивостей “Нафтусі” - її жовчогінна дія. На основі багаторічних спостережень встановлено, що під впливом “Нафтусі” підвищується виділення жовчних кислот внаслідок не тільки розрідження жовчі, але і стимуляції секреторного процесу. Виведення холестерину з жовчі також зазвичай збільшується, оскільки жовчні кислоти знижують поверхневий натяг жовчі, що має велике значення у попередженні утворення жовчних каменів. Багаточисленні клініко-експериментальні роботи показують, що в результаті вживання “Нафтусі” нормалізується або покращується антитоксична функція печінки у хворих гепатохолециститом, простежуються позитивні зрушення в формулі ферментів крові.
Дослідження впливу вод типу “Нафтусі” на шлункову секрецію достовірно свідчать про те, що ці води при внутрішньому вживанні стимулюють секреторну і кислотоутворюючу функцію шлункового соку, особливо в осіб з початковою підвищеною або збереженою функцією шлунку.
Вчені встановили, що в процесі курортного лікування у хворих з цукровим діабетом знижується рівень цукру в крові і інтенсивність виведення його з сечею, збільшується кислотний резерв крові, зникає гіперкотономія і ацетонурія. Хворі менше жаліються на сухість в роті, спрагу, упадок сил, свербіння шкіри і різні невротичні прояви діабету.
Це ще далеко не повний перелік цілющих властивостей «Нафтусі», вчені і надалі працюють над вивченням унікальних властивостей цієї Богом даної живої води.

Skype Call

Консультація лікаря

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contacts

+38 (03247) 7-30-70 (Trip ticket realization)

+38 (03247) 6-61-86 (Reception 24h)

+38 (067) 777-47-25  

+7 (050) 777-47-53 

Shakhtar sanatorium
44, Bandery street
Truskavets, Lviv oblast
82200, Ukraine

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

How to get to us